Denne artikkelen inneholder..

Tannhelsetjenester for barn og ungdom (0-18 år)

For barn og ungdom i alderen 0 til 18 år er tannbehandling gratis (ikke tannregulering) Offentlige tannklinikker i ditt lokale område tar ansvar for å innkalle barn til regelmessige tannkontroller. Vanligvis blir barn først innkalt til kontroll når de er tre år gamle. Hvis det oppstår tannhelseproblemer før barnet når denne alderen, er det mulig å ta kontakt med en helsesykepleier eller direkte med tannklinikken for råd og assistanse.

For informasjon om finansiering av tannregulering for barn og unge, besøk siden «Tannregulering for barn og unge«. Dersom familien din har økonomiske utfordringer og trenger hjelp til å dekke kostnadene for tannregulering, er det mulig å søke om økonomisk støtte gjennom NAV. Du kan finne mer informasjon og kontaktdetaljer for din lokale tannklinikk på nettsiden til din fylkeskommune.

 

Tannhelsetjenester for Unge Voksne (19–24 år)

Hvis du er i alderen 19 til 24 år (ut året du fyller 24 år), betaler du 25% av full pris dersom behandlingen foregår på en offentlig tannklinikk.

Informasjon om disse ordningene fås hos offentlige tannklinikker i ditt område. Det er viktig å være oppmerksom på at du kanskje ikke automatisk blir kalt inn til tannundersøkelse. Finn nærmeste tannklinikk via nettsiden til din fylkeskommune.

Dersom du har økonomiske vanskeligheter, kan du søke NAV om økonomisk støtte til tannbehandling (etter sosialtjenesteloven).

 

Andre grupper som kan ha rettigheter i den offentlige tannhelsetjenesten

  • Dersom du bor på sykehjem eller bo- og behandlingssenter
  • Dersom du får du helsetjenester i hjemmet kan du ha rett til gratis tannbehandling hos den offentlige tannhelsetjenesten.
  • Alle innbyggere med psykisk utviklingshemming har rett på gratis tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten
  • Dersom du er rusavhengig,kan du ha rett på gratis tannbehandling. Du må oppfylle visse kriterier. Kontakt din fylkekommune for mer informasjon
  • Flyktninger og asylsøkere har visse rettigheter. Kontakt fylkeskommunen for mer informasjon
  • Innsatte i fengsler kan ha rett på gratis tannbehandling
  • Pasienter med tannbehandlingsangst (TOO). Tannbehandlingsskrekk – Vestfold fylkeskommune

 

Tannbehandling for Voksne

Generelt sett må voksne dekke tannlegeutgiftene sine selv. Det er imidlertid unntak der deler av utgiftene til behandling dekkes av folketrygden, administrert av Helfo, under visse forutsetninger.

For å kvalifisere for stønad, er det en forutsetning at tannlegen eller tannpleieren har en avtale om direkte oppgjør med Helfo. Du må forsikre deg om dette før behandling begynner. Helsepersonell har en plikt, ifølge helsepersonelloven paragraf 6, til å informere deg om de ikke har en slik avtale, slik at du er klar over at du kan bli nødt til å betale hele beløpet selv.

 

Les mer om dette i vårt tidligere innlegg.

Med en direkte oppgjørsordning betales stønaden direkte til tannhelsetjenesten, og du som pasient trenger ikke å forskuttere beløpet som dekkes av folketrygden.

Det er tannlegens eller tannpleierens ansvar å vurdere om din situasjon faller inn under kriteriene for stønad fra Helfo.

Portrett av Pål Espen Tannmand - Tønsberg Tannlegevakt
Artikkelen er skrevet av
Pål-Espen Tannmand

Pål-Espen Tannmand er utdannet spesialist i Protetikk. Han jobber ved Tønsberg Tannlegevakt der han hjelper pasienter med problemer innen tannslitasje, tilpasning av proteser, implantater og søvnapne.

Se også..