Våre priser

Røntgenbilder: kr 140
Bedøvelse: kr 150
OPG (stort røntgenbilde av tenner og kjeve): kr 500
Fjerning av tann uten kirurgi: kr 1500
Fjerning av tann med kirurgi: kr 2000