Finansielle hjelpeordninger for tannlegekostnader i Norge

Denne artikkelen inneholder..

I Norge er det vanlig at voksne må dekke sine egne tannlegeutgifter. Dette er forskjellig fra det vanlige helsesystemet hvor egenandel ofte er en del av kostnadsstrukturen. Men det finnes spesielle tilfeller der staten, via Helfo, kan bidra til å dekke deler av tannlegeutgiftene. Dette gjelder spesielt for personer med bestemte sykdommer eller tilstander. Din tannlege eller tannpleier kan hjelpe deg med å fastslå om du kvalifiserer for denne type støtte.

Det er Helse-og Omsorgsdepartementet som bestemmer reglene og fastsetter takstene for de behandlingene som kvalifiserer for stønad. Disse reglene oppdateres jevnlig. For å være berettiget til dekning, er det viktig at både du og din tannlege kan fremlegge nødvendig dokumentasjon på tilstander som kan kvalifisere for økonomisk støtte til tannbehandling.

 

Det er spesifisert 15 tilstander som kan gjøre deg berettiget til stønad for tannbehandling, blant annet:

 1. Sjeldne medisinske tilstander.
 2. Leppe-kjeve-ganespalte.
 3. Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen.
 4. Behov for infeksjonsforebyggende tannbehandling ved spesielle medisinske tilstander.
 5. Sykdommer og anomalier i munn og kjeve som krever tann- og kjevekirurgisk behandling.
 6. Periodontitt (les mer om dette her)
 7. Tannutviklingsforstyrrelser eller medfødte tilstander.
 8. Bittanomalier som krever tannregulering eller kjeveortopedi.
 9. Patologisk tap av tannsubstans grunnet attrisjon eller erosjon.
 10. Hyposalivasjon (munntørrhet).
 11. Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer.
 12. Tannskade på grunn av godkjent yrkesskade.
 13. Tannskade forårsaket av fritidsulykker.
 14. Vesentlig nedsatt evne til egenomsorg på grunn av varig sykdom eller nedsatt funksjonsevne.
 15. Fullstendig eller delvis tanntap, spesielt ved manglende tenner i underkjeven.

 

Regelverket er omfattende og endrer seg over tid. Det er derfor viktig at din tannlege har oppdatert kunnskap om din helsetilstand og eventuelle medisiner du bruker. Det anbefales at du tar en dialog med tannlegen din for å undersøke om du faller inn under en av de ovennevnte kategoriene, noe som kan resultere i reduserte utgifter for din tannbehandling.

Portrett av Pål Espen Tannmand - Tønsberg Tannlegevakt
Artikkelen er skrevet av
Pål-Espen Tannmand

Pål-Espen Tannmand er utdannet spesialist i Protetikk. Han jobber ved Tønsberg Tannlegevakt der han hjelper pasienter med problemer innen tannslitasje, tilpasning av proteser, implantater og søvnapne.

Se også..